Finnbjørk​  veiledning

BarnetAlle familier har sin egen dynamikk som en må har respekt for når en kommer inn som terapeut for å hjelpe.  Alle barn er unike og alle foreldre er unike i sin foreldrerolle. Jeg jobber ut i fra det utgangspunktet. 

Det er mange meninger og metoder om hva som er god oppdragelse. Noe som kan være nyttig for en familie kan være ugunstig og unyttig for en annen. Jeg liker å se på familier som at alle familier har sin egen dynamikk som en må har respekt for når en kommer inn som terapeut for å hjelpe.  


Jeg jobber ut i fra at hvert barn er unikt og at ingen er vanskelige bare for å være vanskelige. Barn er vanskelige fordi de prøver å kommunisere noe til oss.Det ligger grunnleggende i alle barn et ønsket om å bli elsket og føle tilhørighet til menneskene rundt seg. For noen barn faller det seg veldig naturlig, men for andre er det ikke så lett. De jobber hardt for å bli sett og verdsatt som dem de er, for det om det noen ganger ikke oppleves slik av  de rundt.Om om du sliter med å forstå hva barnet ditt prøver å kommunisere og dere har kommet inn i ukonstruktive verbale mønster på hjemme bane kan det være lurt å få litt hjelp. 

Min opplevelse er at foreldre ofte venter for lenge før de søker hjelp. Noen ganger trengs det bare litt hjelp til å justere ting så hverdagen flyter bedre. Jeg ønsker å være en lett tilgjengelig familietjeneste. 

Jeg er opptatt av at voksne søker tidlig hjelp, for det er mange utfordringer som er mye letter å ta i startfasen en når neggativ atferd har fått gå over tid.


Jeg tror at barn har best av å få hjelp av de omsorgspersoner som er i deres hverdag. Jeg ønsker å hjelpe dere til å være de beste utgavene av dere selv i samspill med barna deres.Jeg kan bidra med å hjelpe der med konkrete utfordringer i hjemmet og hjelpe der om dere trenger støtte og veiledning i forhold til barnehage eller skole.