Finnbjørk​  veiledning

Enkeltindividet


Mennesket er robust, men vi er ikke født helt like og livet gir oss forskjellige type utfordringer. 


At livet til tider gir oss utfordringer som kan virke overveldende er realiteten. Gjennom et livsløp går vi som menneske igjennom mye vi ikke vi ikke trodde vi kom til å klare. Mennesket er robust, men vi er ikke født helt like og livet gir oss forskjellige type utfordringer. 

I min jobb har jeg opplevd menneskers fleksibilitet og evne til å strekke seg i vanskelige situasjoner. 


Tankene våre kan hjelpe oss til å takle utrolige ting, men de kan også være til hinder for oss.


Tankene våre kan hjelpe oss til å takle utrolige ting, men  de kan også være til hinder for oss. Ukonstruktive tankemønster som gjentar seg og ikke vil gi slipp, kan alle ha i perioder. Kjenner du at du har gått over lang tid med tanker som ikke vil gi slipp, og ikke er konstruktive for deg, er det lurt å snakke med noen om det.