Finnbjørk​  veiledning

Helseutfordringer

Hvordan leve best mulig med den helsen en har. Det er mange i dag som kjemper med utfordringer rundt helse. Noen har langvarige kroniske sykdommer som tar opp mye av deres ressurser i hverdagen. 


Fysiske helseplager kan også være psykisk krevende. Det å måtte håndtere og anerkjenne at en er syk og ikke kan gjøre alt en gjorde før.


I noen tilfeller synes sykdommen ikke uten på og da kan det være vanskelig for de som er rundt å forstå. Dette kan noen ganger blir en ekstra belastning for den som sliter fra før.


Mange har også kroniske sykdommer som utvikler seg over tid. Praktiske tiltak som fungerte i begynnelsen av et sykdomsforløp må jevnlig vurderes og tilpasses. 


Noen trenger å sette ord på usynlige byrder i riktig setting, så det ikke kommer ut som bitterhet eller frustrasjon på feil sted eller på feil personer.


Ønsker du å håndtere dine utfordringer på en bedre måte en du gjør i dag, kan det være lurt å snakke med noen som i samspill med deg kan finne nye måter å se og takle din hverdag.